ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก ปี 55

ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก เมืองทุเรียนล้านต้น บ้านห้วยเหมือง เมืองในหมอก
โดยในงานพบกับ กิจกรรม

  • การประกวดทุเรียน “แฝด”
  • การประกวดทุเรียน “สวย”
  • การประกวดทุเรียน “ยักษ์”
  • การประกวดมังคุด “สวย”

สนับสนุนโดย กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผบบ้านห้วยเหมือง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา,สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน,สภาองค์กรชุมชนตำบลนาขา

[nggallery id=2]