โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 26

Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 28

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพไม้ผลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่ความยั่งยืนในอาชีพ บ้านห้วยเหมือง หมู่ 13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร Continue reading

ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ


Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 26

Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 28

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพทุเรียน
และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่วิชาการสู่เกษตรกร นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับมังคุด ทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก ร่วมกับ Continue reading

ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก ปี 55


Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 26

Notice: Undefined index: blog_parallax in /home/www/virtual/durian-d-chumphon.com/htdocs/wp-content/themes/flatsome/content.php on line 28

ประมวลผลภาพกิจกรรม เทศการกินทุเรียนฟรี ที่ห้วยเหมือง เมืองในหมอก เมืองทุเรียนล้านต้น บ้านห้วยเหมือง เมืองในหมอก
โดยในงานพบกับ กิจกรรม Continue reading