ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพทุเรียน
และความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ

รายละเอียดข้อมูลเผยแพร่วิชาการสู่เกษตรกร นักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับมังคุด ทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออก ร่วมกับ

  • กลุ่มวิสาหกิจมังคุดคุณภาพพ้อแดง
  • กลุ่มวิสาหกิจมังคุดคุณภาพท่ามะพลา
  • กลุ่มเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอละแม, อำเภอทุ่งตะโก, อำเภอพะโต๊ะ อำเภอหลังสวน, อำเภอเมือง ของจังหวัดชุมพร  และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเกษตรกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาศึกษาดูงาน
[nggallery id=4]