การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2543

ศึกษาดูงาน ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ปี พ.ศ. 2549

งานแสดงสินค้าไม้ผล/ผัก ณ เมืองจงซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ดร.อนันต์ ดาโลดม,กลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป,สมาคมชาวสวนมะม่วง ฉะเชิงเทรา,สมาคมชาวสวนทุเรียน ชุมพร

ปี พ.ศ. 2549

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศลาว พื้นที่แถบสะวันนะเขตต์

ปี พ.ศ. 2549

ทัศนศึกษาสวนทุเรียนในประเทศลาว

ปี พ.ศ. 2553

งานแสดงสินค้า ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ร่วมกับ หน่วยงานสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย,เดอะมอลล์ กรุ๊ป ,สถานกงสุลไทย

ปี พ.ศ. 2553

แสดงโชว์ผลไม้ไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานการปลูกข้าวในเขตพื้นที่น้ำท่วมขัง ณ ประเทศเวียดนาม

ประมวลภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *