เข้าร่วมงานสีสรรพรรณไม้เทิดไท้องค์ราชินี

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับกรุงเทพ มหานคร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และสิงห์คอร์ปอเรชั่น

จัดงาน  “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 8-13 ส.ค. ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ฯ

[nggallery id=7]